Łatak, K. (2021) „Pieczęcie z XIII i XIV wieku w zasobie archiwum historycznego klasztoru kanoników regularnych w Krakowie”, Echa Przeszłości, (XXII/1), s. 76–90. doi: 10.31648/ep.6708.