Wolny, M. (2021) „Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 23–44. doi: 10.31648/ep.7201.