Pytasz-Kołodziejczyk, A. (2021) „Dwory starostwa grodzieńskiego w XVI wieku – uwagi o stanie gospodarczym w świetle źródeł”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 67–85. doi: 10.31648/ep.7203.