Pęgier, M. (2021) „Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji «Kroniki» Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694)”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 103–122. doi: 10.31648/ep.7205.