Sacewicz, K. (2021) „The Polish Underground State vs. The Polish Communists, and the concept of counteraction”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 221–240. doi: 10.31648/ep.7214.