Bednarska-Kociołek, J. (2021) „Złe dziedzictwo a obowiązek pamiętania w «Topografii pamięci» Martina Pollacka”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 241–255. doi: 10.31648/ep.7215.