Ruciński, P. (2021) „Zjednoczone Koła Zjazdów Rolniczych – organizacja ziemian Galicji Wschodniej w pamiętnikowej relacji Karola Krusensterna (część I)”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 305–323. doi: 10.31648/ep.7218.