Gross, R. (2021) „Wyprawy rabunkowe mieszkańców północnego Mazowsza do powiatu szczycieńskiego w latach 1945–1946 w świetle źródeł Ministerstwa Ziem Odzyskanych”, Echa Przeszłości, (XXII/2), s. 325–342. doi: 10.31648/ep.7219.