Wolny, M. (2022) „Wolność według Hannibala. Historiograficzna wizja polityki kartagińskiej wobec miast Italii (218–210 p.n.e.)”, Echa Przeszłości, (XXIII/1), s. 9–28. doi: 10.31648/ep.7937.