[1]
R. Gross, „Okręg Mazurski w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie (marzec-maj 1945 roku)”, ep, nr XVII, lis. 2018.