[1]
M. Wolny, „Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.)”, ep, nr XVI, lis. 2018.