[1]
W. Gieszczyński, „Z działalności Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie w świetle sprawozdania za 1983 rok”, ep, nr XVI, lis. 2018.