[1]
P. Kardela, „Powstanie i działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA w świetle materiałów wywiadu cywilnego Polski Ludowej”, ep, nr XV, grudz. 2018.