[1]
M. Wolny, „I Warszawskie Syssytie”, ep, nr XV, grudz. 2018.