[1]
J. Gancewski, „Początki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku i na terenie komturstwa malborskiego”, ep, nr XIV, grudz. 2018.