[1]
W. Gieszczyński, „Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie (1980-2013)”, ep, nr XIV, grudz. 2018.