[1]
A. Szustek, „Dariusz Jarosz, «Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych»”, ep, nr XIV, grudz. 2018.