[1]
M. Korybut-Marciniak, „Pruzzenland. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji. Sprawozdanie z konferencji”, ep, nr XIV, grudz. 2018.