[1]
K. Sacewicz, „Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918-1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, ep, nr XIII, mar. 2019.