[1]
A. Szmyt, „Bartłomiej Graczyk, Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu”, ep, nr XIII, mar. 2019.