[1]
M. Kołodzińskia i I. Lewandowska, „Bydgoskie spotkania badaczy kultury pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz 14-15 listopada 2011 roku”, ep, nr XIII, mar. 2019.