[1]
A. Kołodziejczyk, „Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów”, ep, nr XI, mar. 2019.