[1]
M. Korybut-Marciniak, „Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku”, ep, nr XI, mar. 2019.