[1]
R. Gross, „Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji «Służba Polsce» na terenie województwa olsztyńskiego”, ep, nr XI, mar. 2019.