[1]
J. Sobczak, „Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa, b. ZSRR i narodzin współczesnej FR - pierwsza rzetelna”, ep, nr XI, mar. 2019.