[1]
M. Krogulska-Krysiak, „Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy”, ep, nr XI, mar. 2019.