[1]
A. Chęć i J. Gancewski, „Urząd leśniczego w państwie Zakonu Krzyżackiego - funkcjonowanie i znaczenie dla gospodarki”, ep, nr X, mar. 2019.