[1]
R. Jurkowski, „Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi (1907-1909)”, ep, nr X, mar. 2019.