[1]
J. Marszalska, „Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie”, ep, nr X, mar. 2019.