[1]
J. Gancewski i M. Wolny, „Konferencja naukowa «Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu», Kielce, 10-11 marca 2009 roku”, ep, nr X, mar. 2019.