[1]
M. Korybut-Marciniak, „Maria Filina, Danuta Ossowska, Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: «Tbiliska grupa» polskich poetów zesłańczych”, ep, nr IX, mar. 2019.