[1]
K. Łatak, „Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym”, ep, nr IX, mar. 2019.