[1]
R. Jurkowski, „Moje pożegnanie z Mistrzem. Wspomnienie o Profesorze Romanie Wapińskim”, ep, nr IX, mar. 2019.