[1]
M. Wolny, „Działalność urbanizacyjna Pyrrusa w Epirze – cassus Beronikidy i Antigonei”, ep, nr XX/1, grudz. 2019.