[1]
M. Lenart, „Dzieje i znaczenie tzw. metryki nacji polskiej w Padwie: 1592-1745”, ep, nr XX/1, grudz. 2019.