[1]
D. Milewski, „Wydatki hetmanów koronnych na początku lat 50. XVII wieku na podstawie akt skarbowo-wojskowych z AGAD w Warszawie”, ep, nr XX/1, grudz. 2019.