[1]
P. Daszkiewicz i D. Iwan, „Listy Ludwika Młokosiewicza (1831-1909) do Antoniego Wagi (1799-1890) - interesujące świadectwo polskiej obecności na Kaukazie i historii nauk przyrodniczych w XIX wieku”, ep, nr XXI/1, grudz. 2020.