[1]
D. Radziwiłłowicz, „Walki pod Gąbinem w sierpniu 1914 roku w świetle listów i zapisków marszałka polnego Augusta von Mackensena”, ep, nr XXI/1, grudz. 2020.