[1]
T. Astramowicz-Leyk i M. Lopata, „Postulaty programowe prawicowych i centroprawicowych partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2014 roku w Ukrainie – analiza porównawcza wybranych zagadnień”, ep, nr XXI/2, s. 315–332, luty 2021.