[1]
M. Klempert, „Komandoria rodzinna hrabiów Kossakowskich”, ep, nr XXI/2, s. 335–351, luty 2021.