[1]
J. Ościłowski, „Grody mazowieckie między Pisą, Biebrzą i Narwią (X–XIII w.)”, ep, nr XXII/1, s. 29–74, maj 2021.