[1]
M. Wolny, „Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem z Kition – przyczynek do rozważań nad tworzeniem kręgu intelektualnego na dworze Antygonidów”, ep, nr XXII/2, s. 23–44, lis. 2021.