[1]
M. Pęgier, „Średniowieczne oraz nowożytne kroniki polskie; wykorzystanie innych materiałów źródłowych w narracji «Kroniki» Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694)”, ep, nr XXII/2, s. 103–122, lis. 2021.