[1]
R. Gross, „Wyprawy rabunkowe mieszkańców północnego Mazowsza do powiatu szczycieńskiego w latach 1945–1946 w świetle źródeł Ministerstwa Ziem Odzyskanych”, ep, nr XXII/2, s. 325–342, lis. 2021.