Makarczyk, I. „Bishop Mikołaj Szyszkowski’s Report to the Holy See About the State of the Warmia Diocese in 1640”. Echa Przeszłości, nr XII, marzec 2019, doi:10.31648/ep.3332.