Kołodziejczyk, A. „Regulacje Prawne dotyczące Wykorzystania zasobów Wodnych W Dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego Za Jagiellonów”. Echa Przeszłości, nr XI, marzec 2019, doi:10.31648/ep.3358.