Kidzińska, A. „Wewnętrzne Regulaminy Związku Kół Polskich W Rosyjskiej Radzie Państwa Z Lat 1906-1907 I 1909”. Echa Przeszłości, nr XI, marzec 2019, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3383.