Marszalska, J. „Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» W Olsztynie”. Echa Przeszłości, nr X, marzec 2019, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3491.