Łatak, K. „Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-Dobroczynna Kościoła łódzkiego W Okresie międzywojennym”. Echa Przeszłości, nr IX, marzec 2019, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3541.