Sacewicz, K. „Taktyka Komunistycznego Frontu Ludowego I Antyfaszystowskiego W świetle Publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających W Zwalczaniu Komunizmu - Przyczynek Do rozważań Nad Zorganizowanymi społecznymi Postawami Antykomunistycznymi”. Echa Przeszłości, nr XX/1, grudzień 2019, doi:10.31648/ep.4841.